Akademik Platformlar

Mimarlık Okulları Bölüm Başkanları İletişim Platformu MOBBİG

Türkiye Planlama Okulları Birliği TUPOB

Endüstriyel Tasarım Akademik Konseyi ETAK

İç Mimarlık Bölüm Başkanları Toplantısı

Peyzaj Mimarlığı Akademik Topluluğu PEMAT 

Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanları Konseyi PEMKON


Akreditasyon Kurulları

Yükseköğretim Kalite Kurulu YÖKAK

Mimarlık Akreditasyon Kurulu MİAK

Peyzaj Mimarlığı Akreditasyon Kurulu PAK


Meslek Odaları

TMMOB Mimarlar Odası

TMMOB Şehir Plancıları Odası

TMMOB İç Mimarlar Odası

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası


Dernekler

Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu ETMK

Mimarlık Eğitimi Derneği MimED

Peyzaj Mimarlığı Eğitim ve Bilim Derneği PEMDER

Tasarım ve Planlama Akreditasyon Derneği TAPLAK