Mimarlık Fakültesi Dekanları Konseyi (MİDEKON)’un Kuruluş Amacı

  • Ülkemizde mimarlık fakülteleri bünyesinde ve diğer fakülteler bünyesinde yer alan mimarlık temel alanı (mimarlık, planlama ve tasarım) disiplinleri ile ilgili yönetim eğitim ve araştırma sorunları üzerinde AB ve küresel boyuttaki gelişmeleri de dikkate alarak görüş alış – verişinde bulunmak,
  • Adı geçen disiplinlerle ilgili öğretim programlarının etkin ve verimli bir biçimde yürütülmesini sağlamak üzere öneriler geliştirmek,
  • Yönetim, eğitim ve araştırma alanlarında iletişim, karşılaştırma, ortak karar alma ya da seçenekleri irdeleme (anlama) ve değerlendirme konularında görev yapmak,
  • Mimarlık fakültesi bünyesinde yer alan bölümlerin oluşturduğu iletişim grupları (Mimarlık Okulları Bölüm Başkanları İletişim Grubu, Türkiye Planlama Okulları Birliği, Endüstriyel Tasarım Akademik Konseyi, İç Mimarlık Bölüm Başkanları Toplantısı, Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanları Konseyi) arasında eşgüdümü sağlamak ve birbirlerini anlama bağlamında çalışmalar yapmak,
  • Profesyonel mimarlık, planlama ve tasarım hizmetleri için verilecek eğitimin lisans, yüksek lisans bütünselliğini sağlamak için yapılacak yeni düzenlemeleri  üniversitelerarası kurula, üniversite senatolarına ve ilgili diğer kurumlara sunmak,
  • Mimarlık temel alanı disiplinleri (mimarlık, planlama ve tasarım) akademik alanları için yeni stratejiler geliştirmek, ilgili alanlarla gerektiği zaman yasalar ve yönetmelikler için öneriler hazırlamak ve hayata geçirilmesi için gerekli takibi yapmak.

MİDEKON Yönergesi (21.09.2021 – PDF) (eski yönerge – PDF)